Istotnym czynnikiem jest to, aby klient dobrze poznał reprezentującą go osobę. Tutaj przedstawiam najistotniejsze informacje na temat swojej osoby oraz przebieg kariery zawodowej, jak i dydakytycznej.

Nazywam się Danuta Janiszewska.
Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem Gd.-2188.

Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto ukończyłam drugi fakultet na w/w Uniwersytecie na kierunku administracja.

Zdobywałam doświadczenie w kilku kancelariach radców prawnych.
Praktykowałam w Sądach Rejonowych, Okręgowych, Apelacyjnych i Administracyjnych, a także w Prokuraturze, w Urzędach Miasta, Spółdzielniach, Izbach Skarbowych i Spółkach.
Swoje doświadczenie zdobywam od 1999 roku.

Copyright by janiszewska.eu,All Right Reserved, 2011 r.www.janiszewska.eu