Kilka słów wstepu o strukturze działania i organizacji Kancelarii Radcy Prawnego - jak działamy, jak współpracujemy z klientem.


W obecnych czasach, zarówno zwykły człowiek, jak i profesjonalista - podmiot gospodarczy mają coraz większe trudności z poruszaniem się w zawiłych, a nadto ciągle zmieniających się przepisach. Brak dostatecznej wiedzy, bądź nawet najmniejszy błąd formalny np. przy składaniu pisma procesowego kierowanego do sądu lub organu administracji skutkuje jego odrzuceniem, a nieznajomość przepisów i nieumiejętność ich wykorzystywania może skutkować przegraniem procesu lub innej ważnej sprawy. Właśnie dlatego konieczna jest pomoc profesjonalisty, który zadba o odpowiednie reprezentowanie interesów swojego Klienta.

Klient powinien jedynie jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki przekazać prowadzenie sprawy Kancelarii, ze względu na możliwość wykorzystania wszystkich środków prawnych zanim upłyną terminy, które decydują o możliwości podjęcia niezbędnych czynności w celu jak najlepszego załatwienia zleconej sprawy.

Kancelaria jest obowiązana zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

Warunki współpracy z Kancelarią są indywidualnie negocjowane z każdym klientem. Kancelaria prowadząc sprawy swoich Klientów utrzymuje z nimi stały kontakt, na bieżąco informując o stanie spraw i ich postępach w wybrany przez Klienta sposób (drogą telefoniczną, telefaksową, emailową lub osobiście - podczas wizyty Klienta w Kancelarii).

Zapraszam do zapoznania się z szeroką gamą oferowanych przez kancelarię usług.

Copyright by janiszewska.eu,All Right Reserved, 2011 r.www.janiszewska.eu